Wybory Sołectwa
18.03.2007.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz Maciej Ostrowski i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Grabowski. Sprawozdanie z działalności samorządu lokalnego przedstawił sołtys Tadeusz Burda. W minionych dwóch latach, bo pełnił on funkcję gospodarza wsi przez taki okres po rezygnacji Józefa Zawiskiego, wykonano następujące zadania.
W 2005 roku wyczyszczono rowy przydrożne na długości 1200 mb, założono 13 przepustów, żwirowano drogi wewnętrzne, miał miejsce remont mostu na przysiółku Psiary. W roku ubiegłym również wyczyszczono rowy na długości 700 mb, założono 9 przepustów, utwardzono drogę na przysiółku Zagaik na długości 1 km. Miały miejsce także żwirowania dróg na przysiółkach Bugaj, Pustać, Brzeg, Nad las. Ponadto położono nakładki asfaltowe na drogach Ponad las (na długości 1400 mb), Pod dębinę (1000 mb) oraz na drodze powiatowej głównej (900 mb) na trzech jej fragmentach.
W wystąpieniu burmistrz poinformował mieszkańców o planowanych w najbliższych latach inwestycjach także drogowych zarówno w gminie jaki i w Krzyszkowicach. Jeszcze w tym roku zostanie położona nakładka asfaltowa na drodze gminnej w przysiółku Psiary (250 mb), Ponadto omówił sprawy dotyczące kanalizacji w północnej części gminy. W tym roku samorząd wiejski otrzyma 14 tys. zł na realizację najpilniejszych zadań. Z kwoty tej 7 tys. zł przeznaczono na zakup frezu asfaltowego, który zostanie ułożony na drogach wewnętrznych, 5 tys. zł przewidziano na czyszczenie rowów, również przy drogach wewnętrznych, a 2 tys. zł na przepusty.
Następnie odbyły sie wybory. Sołtysem pozostał Tadeusz Burda, który otrzymał 95 % poparcia, a w skład rady sołeckiej weszli: Stanisław Sala (przewodniczący), Marta Zubek (sekretarz), Józef Szatan, Marian Grabowski, Elżbieta Pszczoła, Stanisław Zakrzyński, Jerzy Wnęk, Witold Sala i Krzysztof Motyka.