Interpelacje w sprawie drogi "Pod Las", malowania linii oraz wiat przystankowych
23.05.2016.
Interpelacje w sprawie drogi „Pod Las”, malowania linii (oznakowania poziomego) na drodze powiatowej oraz wiat przystankowych

Poniżej przedstawiam wnioski i interpelacje, które złożyłem w ostatnim czasie w bieżących sprawach dotyczących Naszej miejscowości. W kwietniu zwróciłem się z prośbą o położenie nawierzchni asfaltowej na drodze „Pod Las” oraz „Na Polankę”. Obie te drogi mają bardzo duże znaczenie dla mieszkańców Krzyszkowic ze względu na fakt, iż umożliwiają bezpieczną podróż np. do ośrodka zdrowia w Głogoczowie (droga Pod Las) lub do Myślenic (droga Na polankę) z pominięciem zatłoczonej i bardzo niebezpiecznej „zakopianki” (w załączeniu interpelacja). Być może środki finansowe na budowę drogi „Pod Las” uda się pozyskać z funduszy europejskich. Droga ta spełnia wszystkie kryteria i wpisuję się w zakres ogłoszonego niedawno naboru dla operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020. Na początku roku informowałem przedstawicieli Naszej gminy o możliwości pozyskania środków na budowę dróg lokalnych właśnie z tego programu i zachęcałem do składania wniosków przesyłając wszystkie niezbędne informacje na ten temat.
W kolejnej interpelacji po raz kolejny poruszyłem temat budowy i wymiany wiat przystankowych w Naszej miejscowości. W odpowiedzi uzyskałem informację, że w związku ze zbliżającymi się Dniami Młodzieży w Krakowie w pierwszej kolejności zostaną wymienione wiaty przystankowe przy „zakopiance”, a w miarę posiadanych środków uzupełniane będą wiaty tam gdzie ich brakuje (w załączeniu odpowiedź w tej sprawie).
Jeszcze w grudniu ubiegłego roku zwróciłem się z wnioskiem o namalowanie linii (oznakowania poziomego) na drodze powiatowej w Krzyszkowicach. W odpowiedzi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że droga powiatowa przez wieś Krzyszkowice została zakwalifikowana do powtórnego malowania. Prace będą wykonywane w okresie wiosenno-letnim wyłącznie na nawierzchniach, których stan jest zadowalający ( w załączeniu interpelacja    i   pismo ZDP). Jeśli zaś chodzi o znaki pionowe to wnioskowałem o postawienie znaku D5 (pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi) przy moście koło plebanii oraz znaku A7 (ustąp pierwszeństwa) na skrzyżowaniu drogi na Brzeg z drogą na Gaik. Ponadto Pan Sołtys w porozumieniu ze mną zgłosił potrzebę poprawy oznakowania na dzielnicy „Dudzino”. W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że zadania te są na liście oczekujących na realizację (w załączeniu odpowiedź na interpelację).

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny natomiast informacje z sesji w zakładce Rada Miejska.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach