Pismo Pana Posła do PINB
30.04.2016.
Poseł Jarosław Szlachetka prosi PINB o wyjaśnienia w sprawie rozpoczętej rozbiórki starej szkoły w Krzyszkowicach

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jarosław Szlachetka w związku z interwencjami mieszkańców Krzyszkowic dotyczącymi podjętej przez Burmistrza MiG Myślenice rozbiórki starej szkoły w Krzyszkowicach, zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myślenicach z prośbą o wyjaśnienia. Pismem z dnia 25 kwietnia 2016r. Pan Poseł zwrócił się z zapytaniem czy PINB wydał gminie Myślenice stosowną zgodę na przystąpienie do wyburzenia budynku oraz poprosił o kserokopie korespondencji w tej sprawie sprzed rozpoczęcia rozbiórki tj. 18 kwietnia br. pomiędzy PINB a gminą Myślenice, jeśli taka istnieje. Jednocześnie Pan Poseł Szlachetka poprosił o ustosunkowanie się Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zaistniałej sytuacji i przedstawienie wystąpień Burmistrza w przedmiotowej sprawie po dniu 18 kwietnia 2016r.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny natomiast informacje z sesji w zakładce Rada Miejska.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach