Ogłoszenie
19.03.2016.
W dniu 2 kwietnia (sobota) 2016r. o godz. 18.00 odbędzie się w strażnicy OSP Krzyszkowice nadzwyczajne ZEBRANIE WIEJSKIE. Tematem zebrania będzie sprawa planowanej rozbiórki budynku starej szkoły.
Wszystkich mieszkańców, zainteresowanych ww. spraw± serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Sołtys - Władysław Dyduła