Życzenia BOŻE NARODZENIE 2015
22.12.2015.

 

                                                                          Boże, Ty sprawiłeś,

                                                                              że ta świętą noc,

                                                            kiedy wspominamy pamiątkę

                                                                    Wcielenia Twojego Syna

Dla naszego zbawienia,

Zajaśniała blaskiem Twej światłości,

                                                                             Spraw,

Abyśmy opromienieni tym blaskiem Bożego Miłosierdzia,

z otwartym sercem przyjęli

Jezusa Miłosiernego jako naszego Odkupiciela.

Amen.

 

Kochani i drodzy Parafianie

      Zbliża się radosny i niezwykły czas, jakim są Świętą Bożego Narodzenia. Nieodłącznym ich elementem są także składane życzenia, nierzadko obdarowywanie Bliskich prezentami czy wspólne kolędowanie
i biesiadowanie przy świątecznym stole. Ważna jest także szczera, autentyczna i płynąca z głębi serca radość z faktu, że Syn Boży dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.

      Niech ta prawdziwa i zbawienna radość wypełnia Wasze serce. Niech daje pokój, ukojenie w bólu i pomaga przezwyciężać w duchu wiary wszelkie problemy i kłopoty, jakie niesie z sobą codzienne życie.
Niech Boża Dziecina obdarza Was błogosławieństwem i łaską miłosierdzia
w Nowym 2016 Roku.

      W imieniu własnym oraz księdza Piotra, których wspieracie modlitwą i cierpieniem, darzycie zaufaniem, jak i również wspomagacie darem serca.                

                                                                                   Proboszcz

                                                                              Ksiądz Jan Antoł