ZAWIADOMIENIE
08.11.2015.
Uprzejmie informuje, iż od dnia 09.11.2015 do dnia 16.11.2015 będę pobierał podatek.

W domu( Krzyszkowice 449 )
- codziennie od godz. 18:00 do 21:00

W bibliotece publicznej w dniu
14.11.2015(sobota) od godz. 8:00 do 16:00

Kontakt Tel. 668-703-979
Sołtys
Władysław Dyduła