Ogłoszenie
30.08.2015.

Serdecznie zapraszam członków Rady Sołeckiej na spotkanie, które odbędzie się dnia 4 września (piątek) o godz. 19:00 w salce katechetycznej.
Sołtys
Władysław Dyduła