ZAWIADOMIENIE
10.05.2015.
Uprzejmie informuję, iż od dnia 11.05.2015 do 15.05.2015 będę pobierał podatek.

W domu (krzyszkowice 449):
- codziennie od godz. 19:00 do 21:00

W bibliotece publicznej w dniach:
- 14.05.2015 od godz. 9:00 do 14:00
- 15.05.2015 od godz. 13:00 do 18:00

Kontakt : 668-703-979
Władysław Dyduła
Sołtys