Odpowiedź na interpelację z dnia 27.03.2015r.
18.04.2015.
Burmistrz MiG Myślenice w odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania w sprawie wydarzeń jakie miały miejsce w Naszej szkole gdzie doszło do wybuchu gazu, pismem z dnia 01.04.2015r. poinformował, iż w tej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Urząd MiG Myślenice czeka na opinię wydaną przez stosowne służby (w tym PSP, PIP, Policję i inne) i w zależności od wyniku postępowań prowadzonych przez te służby, podjęte zostaną stosowne działania mające na celu wyeliminowanie w przyszłości tego typu zdarzeń.

Wszałączeniu pismo Burmistrza w tej sprawie.
Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach