OGŁOSZENIE
11.03.2015.
Sołtys Krzyszkowic będzie pobierać I ratę podatków w bibliotece w starej szkole w Krzyszkowicach w dniach:
16 marca 2015 r.- poniedziałek w godz. 13.00 – 18.00 oraz
17 marca 2015 r. – wtorek w godz. 9.00 - 14.00
a także poza ww. terminem do dnia 22 marca 2015 roku w miejscu zamieszkania pod adresem ; Krzyszkowice nr 434 (BRZEG).

Sołtys