Kalendarz wyborczy Sołtysa i rady sołeckiej
09.03.2015.
15 marca Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na członków Sołeckich Komisji Wyborczych.

20 marca Powołanie Sołeckich Komisji Wyborczych.

3 kwietnia
Termin zgłaszania do UMiG Myślenice kandydatów na Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich.

7 kwietnia Ogłoszenie zarejestrowanych list kandydatów na Sołtysa i członków Rad Sołeckich.

12 kwietnia W godz. 8 do 14 odbywać się będzie głosowanie.