Rozwiązanie Konkursu
13.03.2008.
Wyniki Konkursu z wiedzy religijnej:

1 miejsce Angelika Żołnierczyk - 13pkt
2 miejsce Karolina Żołnierczyk - 12 pkt
3 miejsce: Anna Motyka, Justyna Sikora, Marianna Żołnierczyk - 11 pkt
4 miejsce: Tomasz Pachacz - 8 pkt

Wszystkim, którzy wzięli w nim udział dziękujemy i gratulujemy wiedzy.