shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Kolęda 2014/2015 Drukuj
06.12.2014.
WIZYTA DUSZPASTERSKA 2014/2015r.

    Kościół w duchu troski o budowanie wspólnoty wiernych i świadom ciążącego na nim obowiązku apostolskiego, w kanonie 529 Kodeksu Prawa Ka­nonicznego nakłada na proboszczów parafii i wszystkich kapłanów pracujących w duszpasterstwie obowiązek odwiedzania parafian: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, kapłan powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy - czytamy we wspomnianym kanonie. - Winien, zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś niedomagają - roztrop­nie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach."
    Ponadto Chrystus utożsamia się z kapłanami, którzy podejmują misję apostolską: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał" (Mt 10,40). Dlatego Jezus polecił apostołom: „Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim" (Łk 10,5-6)

    Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domo­wego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym. Papieżowi każdy biskup składa raz na pięć lat oficjalną wizytę i sprawozdanie z sytuacji Kościoła diecezjalnego. Biskup raz na pięć lat wizytuje każdą parafię w swojej diecezji. Kapłan natomiast raz w roku składa wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej, jako domowym Kościele. Czyni to zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium.

   Dzień wizyty dusz­pasterskiej w rodzinie jest szczególnym przeżyciem. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im głębsza jest jej religijność, tym głębiej przeżywa spotkanie ze swoim duszpasterzem.

    Dlatego pragnę odwiedzić moich parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszamy do wspólnej modlitwy i wspólnej rozmowy. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterzy do powierzonych ich trosce parafian. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o sprawach naszej wspólnoty parafialnej.

   Na wizytę duszpasterską przygotujmy: na białym obrusie krzyż, świece, wodę święconą oraz kropidło. Na stole otworzyć księgę Pisma Św. Położyć zeszyty do religii – jeśli są dzieci i młodzież uczestnicząca w katechezie Wodę poświęconą przez kapłana można otrzymać w zakrystii. Kolęda rozpoczyna się
o godz. 8.30. Prosimy o podwiezienie.

UWAGA!!! Plan kolędy może ulec zmianie.


Program wizyty duszpasterskiej

Ks. Proboszcz
27.12.2014 (sobota) – Brzeg – p. Wróblewski – p. Fornalik
29.12.2014 (poniedziałek) – Brzeg – p. Pitala – p. Gaździk
30.12.2014. (wtorek) – Góra – p. Bajorek – p. Marszałek
2.01.2015 (piątek) – Góra – p. Fornalik – p. Szatan
3.01.2015 (sobota) – Góra – p. Sala -. p. Galas
5.01.2015 (poniedziałek) – Góra – p. Raczek – p. Szewczyk
7.01.2015 (środa) – Nadlas – p. Wójciak – p. Schaefer
8.01.2015 (czwartek) – Nadlas – p. Burda – p. Kucharczyk
9.01.2015 (piątek) – Dudzino - p. Zakrzyński – p. Kruczek
10.01.2015 (sobota) – Od Zawady p. Fijoł – p. Łukawski
12.01.2015 (poniedziałek) – Od Zawady – p. Skoczylas – p. Stankiewicz
13.01.2015 (wtorek) – Od Zawady – p. Palonek – p. Pytlik
14.01.2015 (środa) - Brzeg lewa strona Nad Gaikiem - od p. Woźnica do p. Nowak
15.01.2015 (czwartek) – Od Pustaci – p. Mizia do p. Jakubiec

Ks. Piotr
27.12.2014 (sobota) – Od Sieprawia – p. Duda
29.12.2014 (poniedziałek) – Dół – p. Organista – p. Krzanowski
30.12.2014 (wtorek) – Dół – p. Sala – p. Cholewa
2.01.2015 (piątek) – Dół - p. Wronka – p. Sala
3.01.2015 (sobota) – Podlas, koło Dworu – p.Kicek– p. Szlachetka, Rodak, Bartosz
5.01.2015 (poniedziałek) – Od Włosani – p. Sikora – p. Skoczylas
10.01.2015 (sobota) – Pod Dębiną – p. Sala – p. Niedźwiedź
12.01.2015 (poniedziałek) – Dół – p. Sala – do Szkoły
13.01.2015 (wtorek) – Dół - p. Sala – p. Marszałek
17.01.2015 (sobota) – Dół – p. Fita – p. Pogan
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »