shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R

Dziś

20 Lipca 2024
Sobota
Imieniny obchodzą:
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz,
Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł,
Sewera
Do końca roku zostało 165 dni.
Odwiedza nas 5 gości

Gmina

Radny

Powiat

Radny

Koło Gospodyń Wiejskich

O Nas
Wydarzenia

Biblioteka

O Nas
Wydarzenia

Hejnał Krzyszkowice

Klub
Seniorzy
Juniorzy

Panel Użytkownika


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
 
   
Duszpasterska Rada Parafialna Drukuj
10.12.2007.
Duszpasterska Rada Parafialna liczy 12 członków: 5 członków Rady z 12 zgłoszonych przez parafian: Galas Władysław, Grabowski Marian, Marszałek Kazimierz, Paryła Urszula, Wróblewski Józef.
Wg Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej z urzędu do Rady Parafialnej wchodzą osoby prowadzące katechezę w parafii: katecheta ks. Wacław Siejka i katechetki: Marta Zubek i Małgorzata Pasionek.
Wg Statutu pozostałych członków mianuje ks. proboszcz. Z nominacji księdza proboszcza do Rady wchodzą: kościelny Józef Motyka, organista Stanisław Fornalik i administrator strony Mariusz Jędrycha.


Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej


1. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich.

2. Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.

3. Ilość członków Rady ma być dostosowana do wielkości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady mają stanowić świeccy.

4. W skład Rady wchodzą:
A: z urzędu: W parafiach do 10 tysięcy wiernych: kapłani pracujący przy kościele parafialnym i osoby prowadzące katechezę w parafii.
B: z nominacji proboszcza: 1/3 składu Rady
C: z wyborów dokonanych przez ogół parafian: 1/2 składu Rady

5. Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, w terminie wyznaczonym przez proboszcza. Przewodniczy im osobiście proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

6. Księga protokołów spotkań Rady podlega wizytacji dziekańskiej.

7. Spośród członków Rady można wybrać większością głosów kilka osób, do których będzie należało przygotowanie spotkań, projektowanie programu pracy. Każdy członek Rady może wnieść pod obrady temat jaki uważa za godny dyskusji. W miarę potrzeby Rada może pracować w sekcjach.

8. Głos Rady ma charakter doradczy, a opinię swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzję podejmuje proboszcz, biorąc pod uwagę normy prawa powszechnego i partykularnego oraz zdanie Rady i wszystkie okoliczności, mające wpływ na celowość i skuteczność działanie duszpasterskiego. Jeżeli w decyzji proboszcz odstępuję od większości członków Rady, winien podać rację swojego postępowania.

9. Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członków trwa 3 lata, przy czym nowy proboszcz ma prawo zmienić skład Rady. Postępowanie członka Rady, budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady, powoduje pozbawienia członkostwa, po uprzedniej konsultacji z Radą. Istnieje możliwość powołania w razie potrzeby nowych członków Rady, zawsze jednak zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt. 4 niniejszego statutu.

10. Proboszcz jest zobowiązany informować wspólnotę parafialną o zamierzonych spotkaniach Rady oraz o ich przebiegu i ustaleniach duszpasterskich.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »