shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R

Dziś

20 Lipca 2024
Sobota
Imieniny obchodzą:
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz,
Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł,
Sewera
Do końca roku zostało 165 dni.
Odwiedza nas 4 gości

Gmina

Radny

Powiat

Radny

Koło Gospodyń Wiejskich

O Nas
Wydarzenia

Biblioteka

O Nas
Wydarzenia

Hejnał Krzyszkowice

Klub
Seniorzy
Juniorzy

Panel Użytkownika


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
 
   
Eucharystia Drukuj
14.09.2007.
Eucharystia celebrowana jest przez cały Kościół tzn. Głowę (Chrystusa) i członki zgromadzenie ludu Bożego. Celebracjom tym przewodniczy wyświęcony szafarz – biskup lub prezbiter. Jego rola w zgromadzeniu eucharystycznym jest wyjątkowa w stosunku do roli, jaką pełnią wierni: dzięki sakramentowi święceń kapłan sprawuje celebrę "in persona Christi", to znaczy w sakramentalnym zjednoczeniu z Chrystusem.
Na mocy tego zjednoczenia sam Chrystus jest dokonawcą całej liturgii, a w szczególności Ofiary, jaką na Kalwarii składa w imieniu całej ludzkości Ojcu. Zrozumienie tego wymiaru nie jest łatwe, ale możliwe i konieczne do pełnego przyjęcia nauki Kościoła Katolickiego o Mszy Świętej. Zobacz omówienie tej problematyki w oparciu o Encyklikę Papieża Jana Pawła II, "Ecclesia de Eucharistia" w: http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/pamiatka_i_in_persona_christi.html Eucharystia w obrządku rzymskokatolickim odbywa się w ściśle określonym porządku liturgicznym, które określa Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego:

LITURGIA ZGROMADZENIA
- procesja wejścia - znak krzyża
- pozdrowienie ludu - akt pokuty
- "Chwała na wysokości Bogu" (w święta i uroczystości) (z wyjątkiem Wielkiego Postu i Adwentu)
- kolekta
LITURGIA SŁOWA
- pierwsze czytania (najczęściej starotestamentalne)
- psalm responsoryjny
- drugie czytanie (w święta i uroczystości) (najczęściej nowotestamentalne)
- aklamacja przed Ewangelią
- Ewangelia - homilia lub kazanie
- Credo (w niedziele i uroczystości)
- modlitwa powszechna (wiernych) W liturgii eucharystycznej wydziela się trzy zasadnicze momenty:
przygotowanie darów
Już samo przyniesienie na ołtarz chleba i wina jest pewnym gestem symbolicznym. Wyraża ono dar i zaangażowanie zgromadzenia, które chce przekazać Bogu swój podstawowy pokarm
– chleb i wino
– znak obchodzonego święta.
modlitwa eucharystyczna
Wśród wielu modlitw eucharystycznych, jakie są do wyboru, wszystkie oznaczają tę samą "akcję eucharystyczną", proklamowaną i dokonywaną słowami i gestami przez przewodniczącego zgromadzeniu. Przebieg modlitwy eucharystycznej jest następujący:
* prefacja, dziękczynienie składane Ojcu przez śpiew "Święty, Święty, Święty"
* modlitwa do Ducha Świętego, aby chleb i wino "stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który tej nocy, której był wydany..."
* przywołanie słów i gestów Jezusa z ostatniej wieczerzy i przeistoczenie darów ofiarnych – jest to najważniejsza chwila Mszy Świętej
* aklamacja przez lud tajemnic wiary
* wezwanie do Ducha Świętego o zjednoczenie zgromadzonych na Eucharystii * doksologia ("Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...")
* odmówienie słów modlitwy Pańskiej (Ojcze Nasz), celebrans kończy ją embolizmem (prośbą o uwolnienie od zła)
Komunia Święta
Polega na przyjęciu i spożyciu Ciała Pańskiego (Komunia jednopostaciowa) lub też Ciała i Krwi (Komunia dwupostaciowa, która ze względów praktycznych stosowana jest rzadziej, zdarza się, że można ją przyjąć przy sakramencie bierzmowania i małżeństwa).
* postcommunio modlitwa po komunii
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »