shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Zebranie Rady Parafialnej 1999-01-10 Drukuj
10.01.1999.
Protokół z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej z dnia 11 stycznia 1999 roku.

Porządek posiedzenia:

1. Wspólna modlitwa.

2. Opłatek.

3. Sprawy bieżące.
• Funkcjonowanie podziału parafii w minionym roku przy sprzątaniu kościoła.
• Uczestnictwo młodzieży we Mszy św.
• Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Ad 1 i 2.
Kolejne posiedzenie Rady Parafialnej rozpoczął ks. Kan. Stanisław Kasela odczytując modlitwę Jana Pawła II na trzeci rok przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (L’OSSERWATORE ROMANO NR1 , 1999) Po wspólnej modlitwie, opłatku i złożeniu życzeń poruszono sprawy bieżące.

Ad. 3.

• Wszyscy Członkowie Rady stwierdzili zgodnie, że podział parafii przy sprzątaniu kościoła ustalony w minionym roku wypadł pomyślnie.

• Ważnym problem okazało się uczestnictwo młodzieży z naszej parafii we Mszy św. Młodzież zamiast w kościele, stoi na przystanku. Po rozpoczęciu Mszy św. wsiadają w samochód i jadą na piwo. Przed zakończeniem Mszy św. wracają aby ich inni widzieli.
Rada Parafialna postanowiła temu przeciwdziałać. Jako pierwszy etap postępowania będzie apel do wiernych – forma ostrzeżenia, a następnie zostaną powiadomieni rodzice.
Kolejnym problemem to palenie papierosów przez ludzi będących na zewnątrz podczas Mszy św. Jest też pewna grupa, która stoi na parkingu zamiast w kościele. Te zjawiska są bardzo niepokojące.

• W listopadzie przeżywać będziemy nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Na tę uroczystość należy przygotować wystrój naszej parafii:
- zorganizować akcję szycia flag
- przygotować projekty dekoracji wsi (w jednolitym charakterze)

Protokołowała:
Pasionek Małgorzata
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »