shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Zebranie Rady Parafialnej 1999-07-04 Drukuj
04.07.1999.
Protokół z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej z dnia 4 lipca 1999 roku.

Porządek posiedzenia:
1. Wspólna modlitwa.
2. Sprawy bieżące.
3. Remont dachu na Kościele.
Po wspólnej modlitwie przystąpiono do omówienia bieżących spraw dotyczących:
1. Ubioru noszących obrazy w czasie procesji. Stwierdzono iż winien on być jednakowy.

2. Usunięcia odpadów po wycięciu drzew na terenie cmentarza. Winna to czynić brygada, która zajmowała się wycinaniem drzew.

3. Ks. proboszcz omówił problem wymiany dachu na budynku kościoła. Zaznajomił Radę z wytycznymi konserwatora zabytków, który zasugerował wymianę eternitu na dachówkę tzw. „karpiówkę”.
Członkowie Rady po dłuższej dyskusji doszli do wniosku, iż obecna więźba dachu i budynek mogą nie wytrzymać ciężaru takiej dachówki.
Zaproponowano pokrycie blachą. Postanowiono także, iż poszczególni członkowie Rady Parafialnej będą zbierać w swoich dzielnicach fundusze na wymianę dachu. Zebrane pieniądze będą wpłacane do banku, na konto parafialne, a listy zbiórkowe wywieszane w gablocie do wglądu wszystkich zainteresowanych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Justyna Twardosz
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »