shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Zebranie Rady Parafialnej 2000-10-12 Drukuj
12.10.2000.
Protokół  z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej w dniu 12 X 2000r.

Posiedzenie poświęcone zostało podsumowaniu zbiórki na spłatę kredytu. Zbierający wpłacili pieniądze na konto parafii.
Następnie ks. proboszcz poinformował zebranych, iż 18-11-2000r. odbędzie się pielgrzymka Duszpasterskich Rad Parafialnych z całej Archidiecezji do Sanktuarium Św. Krzyża w Mogile.
W tym celu ustalono grupę członków Rady, która weźmie udział w pielgrzymce.

Omówiono też, poruszony przez katechetkę M.Zubek, problem wliczania do średniej oceny z religii. W tym celu Rada Parafialna wystosuje pisemny wniosek do Dyrekcji Szkoły Podstawowej.

protokołowała:
Justyna Twardosz
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »