shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Wniosek w sprawie remontu drogi oraz zamontowanie tablic informacyjnych oraz wiat Drukuj
12.03.2017.
WNIOSEK W SPRAWIE REMONTU DROGI GMINNEJ TZW. „OBWODNICY” ORAZ ZAMONTOWANIE TABLIC INFORMACYJNYCH ORAZ WIAT

Na ostatniej sesji zwróciłem się z wnioskiem o pilne wykonanie remontu drogi gminnej nr K540269 tzw. „obwodnicy” na odcinku ok. 500m w Krzyszkowicach. Zwracałem uwagę, że od kilku lat okoliczni mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do gminy Myślenice w tej sprawie, wskazując na szybko pogarszający się jej stan. Droga ta jest jedną z głównych w Naszej miejscowości i stanowi bardzo ważny szlak komunikacyjny. Obecnie nawierzchnia na odcinku ok. 500m znajduję się w fatalnym stanie i uniemożliwia normalne poruszanie się po niej. Przypomniałem Burmistrzowi, że w maju 2015r. jeden z mieszkańców Krzyszkowic złożył pisemną skargę na zły stan techniczny tej drogi. W efekcie zgodnie z obowiązującym prawem podczas sesji Rady Miejskiej radni podejmowali uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Naszej miejscowości na działalność Burmistrza MiG Myślenice. Niestety podobnie jak w przypadku innych tego typu uchwał dotyczących skarg mieszkańców tylko radni klubu PiS głosowali za uznaniem skargi za zasadną natomiast wszyscy radni KW M. Ostrowskiego głosowali za uznaniem skargi za bezzasadną! Niezależnie jednak od tego w uzasadnieniu do ww. Uchwały zawarto, iż w dniu 13.05.2015r. przedstawiciele Wydziału GPI przeprowadzili wizję w terenie i potwierdzili zły stan nawierzchni i odwodnienia na tym odcinku. Ponadto zapisano, że prace remontowe na ww. drodze zostały ujęte na liście zadań przewidzianych do realizacji przez Wydział GPI UMiG w Myślenicach i zostaną zrealizowane po przyznaniu środków finansowych oraz opracowaniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu wymaganych pozwoleń. W związku z powyższym prosiłem o informacje kiedy powyższe zadanie zostanie zrealizowane i jak wygląda postęp prac w opracowywaniu dokumentacji i pozyskiwaniu wymaganych pozwoleń. Czy musi wpłynąć kolejna skarga od mieszkańców żeby Burmistrz wreszcie zajął się jedną z głównych dróg w Krzyszkowicach?


Ponadto po raz kolejny zwróciłem się z prośbą o zamontowanie tablic informacyjnych oraz wymianę starych wiat przystankowych znajdujących się w Naszej miejscowości. Podkreślałem że ze względu na setki osób codziennie korzystających z przystanków na terenie Krzyszkowic realizacja tego zadania jest niezwykle ważna dla mieszkańców, a pozytywne rozpatrzenie moich poprzednich wniosków obiecywano już kilkukrotnie.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny natomiast informacje z sesji w zakładce Rada Miejska.

Robert Marek Pitala

Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »