shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R

Dziś

20 Września 2021
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Dionizy, Eustachy,
Eustachiusz, Fausta,
Faustyna, Filipina,
Irena, Oleg, Ostap,
Sozant
Do końca roku zostało 103 dni.

Gmina

Radny

Powiat

Radny

Koło Gospodyń Wiejskich

O Nas
Wydarzenia

Biblioteka

O Nas
Wydarzenia

Hejnał Krzyszkowice

Klub
Seniorzy
Juniorzy

Panel Użytkownika


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!
 
   
Fotoradar w Krzyszkowicach Drukuj
26.05.2008.
NOWE FOTORADARY NA DROGACH KRAJOWYCH MAŁOPOLSKI
W 2008 roku 24 kwietnia 2008 roku Stanisław Pletnia dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA oraz mł. insp. Andrzej Rokita Małopolski Komendant Wojewódzki Policji zawarli POROZUMIENIE o współpracy i współdziałaniu w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym dotyczące utworzenia systemu automatycznej kontroli prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach krajowych Małopolski, na mocy którego wspólnie wytypowano 15 lokalizacji zamontowania masztów dla fotoradarów.
droga krajowa nr 4:
Przebieczany, Czyżów, Targowisko, Gorzków, Jasień, Jastew
droga krajowa nr 7:
Antolka, Prandocin (x2), Michałowice, Gaj, Krzyszkowice, Jawornik, Skomielna Biała (x2).
GDDKiA zobowiązała się do: montażu masztów w ciągu drogi krajowej nr 7 do 15 maja 2008 roku, a w ciągu drogi krajowej nr 4 do 15 czerwca br.; wykonania projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu; wystąpienie do właściwego Zakładu Energetycznego o wydanie warunków technicznych.
Policja zobowiązała się do: przekazania kompletnych, ubezpieczonych, gotowych do montażu masztów; wykorzystywania masztów do zakładania urządzeń typu fotorejestrator; egzekwowania wykroczeń ujawnionych za pomocą fotorejestratorów; zawarcia umowy z właściwym Zakładem Energetycznym na sprzedaż energii zasilającej maszty; konserwacji masztów i pokrywania kosztów zasilania przez cały okres eksploatacji.
Kolejne maszty do fotoradarów przy małopolskich drogach są stawiane w ramach realizowanych modernizacji. W tym roku 3 nowe pojawią się przy drodze krajowej nr 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice.
Trzecim źródłem finansowania fotoradarów są budżety gmin, których władze – w celu poprawy bezpieczeństwa swoich mieszkańców – występują do GDDKiA. Zarządca drogi wspólnie z wnioskodawcami oraz policją ustalili lokalizacje, gdzie już stanęły lub lada chwila pojawią się maszty do fotoradarów. W tym roku będzie ich 13:
dk 44: Jaśkowice – Skawina, 5 sztuk
dk 79: Zabierzów (3), Kochanów (1), Wawrzeńczyce (1), Zofipole (1)
dk 94: Modlnica (1), Biały Kościół (1).
W sumie w 2008 roku przy drogach krajowych Małopolski stanie 28 masztów do fotoradarów"

MAŁOPOLSKIE „DROGI ZAUFANIA” w 2008 roku:
Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce w 2008 roku przeznaczono 25 mln złotych. W ramach tej kwoty zrealizowane zostaną prace na najważniejszych ciągach drogowych w województwie, drogach krajowych: nr 4 (+94) oraz 7:
droga krajowa nr 4
Wieliczka: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Bogucką oraz budowa odcinków pięciu gminnych dróg dojazdowych na odcinku 15 km
Wieliczka – Targowisko: budowa 15 km dróg dojazdowych
Sułków: budowa chodnika
Chełm: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą powiatową Chełm-Siedlec, likwidacja zjazdów, budowa dróg zbiorczych
Bochnia: budowa sygnalizacji świetlnej
Brzesko: przebudowa ronda, przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 768 wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej
Dębno: przebudowa skrzyżowania poprzez wydzielenie lewoskrętów, dobudowę chodników i zatok autobusowych
Łukanowice: budowa sygnalizacji świetlnej, likwidacja zjazdów, budowa dróg zbiorczych
Ładna-Pogórska Wola: oświetlenie skrzyżowań, budowa zatok autobusowych droga krajowa nr 7:
Cisia Wola: budowa azylu na przejściu dla pieszych, modernizacja chodnika, montaż aktywnego znaku kasetonowego kasetonowego D-6
Strzeżów: budowa azylu na przejściu dla pieszych, modernizacja chodnika, montaż aktywnego znaku kasetonowego D-6
Miechów: budowa azylu na dwóch przejściach dla pieszych, montaż aktywnych znaków kasetonowych D-6
Szczepanowice: budowa dwóch zatok autobusowych, montaż aktywnego znaku kasetonowego D-6
Krzyszkowice: doświetlenie trzech przejść dla pieszych, modernizacja chodników, montaż 3 aktywnych znaków kasetonowych D-6
Jawornik: budowa zatok autobusowych, doświetlenie przejść dla pieszych, modernizacja chodników, aktywny znak kasetonowy D-6
droga krajowa nr 94:
gr. województwa – Bolesław: modernizacja dróg zbiorczych
Bolesław: budowa sygnalizacji świetlnej
Biały Kościół: doświetlenie istniejących przejść dla pieszych, modernizacja chodników, montaż aktywnego znaku kasetonowego D-6
Wielka Wieś: doświetlenie istniejących przejść dla pieszych, modernizacja chodników, montaż aktywnego znaku kasetonowego D-6
Giebułtów/Szyce: doświetlenie istniejących przejść dla pieszych, modernizacja chodników, montaż aktywnego znaku kasetonowego D-6
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »