shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Relacja z XIV sesji RM oraz spotkania ze Starostą Drukuj
23.10.2015.

Relacja z XIV sesji RM oraz spotkania ze Starostą


29 września 2015r. na XIV sesji RM podjęto m.in. uchwały w sprawie przyjęcia „Myślenickiej Karty Seniora”, zmiany Uchwały Budżetowej oraz miejscowego planu zagospodarowania Osiedla Traugutta. Rozpatrywano także dwie uchwały w sprawie skarg mieszkańców na działalność Burmistrza MiG Myślenice oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym miejscu pragnę przypomnieć, iż na X sesji RM w maju br. rozpatrywano skargę na działalność Burmistrza mieszkańca Krzyszkowic dotyczącą złego stanu technicznego drogi gminnej w Krzyszkowicach tzw. „obwodnicy”. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą, w sprawie odrzucenia ww. skargi przedstawiłem swoje stanowisko w tej sprawie. Zwróciłem uwagę na fatalny stan techniczny wielu dróg na terenie Naszej miejscowości, zwłaszcza ww. „obwodnicy” oraz drogi na Gajówki, a także prosiłem o pilny remont tych dróg. Należy zaznaczyć, iż tylko klub Radnych Miejskich PiS głosował przeciw uznaniu ww. skargi za bezzasadną uznając rację mieszkańca Naszej miejscowości. Na koniec wrześniowej sesji zwróciłem się z wnioskiem o kamień na drogę na „Glinik” w Krzyszkowicach zwracając uwagę na jej fatalny stan techniczny.
Ponadto pragnę poinformować, iż 28.09.2015r., odbyło się spotkanie ze starostą myślenickim Józefem Tomalem oraz W-ce starostą Tomaszem Susiem, w którym wzięli udział: Robert Pitala radny RM w Myślenicach, Władysław Dyduła sołtys Krzyszkowic, Waldemar Kleszcz Przewodniczący Rady Sołeckiej w Krzyszkowicach oraz Andrzej Grzybek Prezes OSP Krzyszkowice. Na spotkaniu omawiane były sprawy i problemy dotyczące Naszej miejscowości, przede wszystkim budowa zatoki autobusowej przy zakopiance oraz zainstalowaniu lustra drogowego przy zjeździe z drogi powiatowej do szkoły w Krzyszkowicach. Konieczność zamontowania lustra w tym miejscu jest podyktowana zapewnieniem bezpieczeństwa kierujących włączających się do ruchu z drogi podporządkowanej ze względu na bardzo ograniczoną widocznością w tym miejscu, zwłaszcza w kierunku od kościoła. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż przedmiotowe skrzyżowanie znajduje się w centrum wsi stanowiąc dojazd do Szkoły podstawowej i Gimnazjum, z którego codziennie korzysta wiele matek z dziećmi. Skrzyżowanie to jest także miejscem, w którym pojazdy bojowe OSP włączają się do ruchu. Z uwagi na kilka niebezpiecznych zdarzeń jakie miały tu miejsce postanowiliśmy wspólnie interweniować w tej sprawie u starosty (w załączeniu pismo). Jednocześnie należy podkreślić, iż Sołtys Krzyszkowic interweniował już kilka miesięcy temu w tej sprawie zgłaszając problem do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach. W odpowiedzi uzyskał informację, iż Zarząd Dróg Powiatowych nie widzi potrzeby montażu lustra w podanej lokalizacji (w załączeniu odpowiedź ZDP) oraz
(treść pismo do Starosty).
 
Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »