shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Interpelacja w sprawie cmentarza Drukuj
30.08.2015.
Interpelacja w sprawie cmentarza

W dniu 25 sierpnia 2015r. odbyła się XIII sesja RM na której omawiano między innym sprawy związane z podziałem Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podobnie jak podczas poprzednich wyborów siedziba obwodowej komisji wyborczej w Krzyszkowicach znajduje się w Szkole Podstawowej. Podczas ostatniej sesji przyjęto także „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice”. Opracowany Plan jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument umożliwia finansowanie inwestycji obejmujących: termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację Odnawialnych Źródeł Energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Na koniec sesji w punkcie dotyczącym interpelacji zwróciłem się z prośbą o wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na głównych alejkach cmentarza oraz remont lub wymianę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Krzyszkowicach. W uzasadnieniu swojej prośby zwróciłem uwagę, iż w obecnej chwili na skutek braku utwardzenia terenu nawet po niewielkich opadach deszczu na terenie cmentarza tworzą się olbrzymie kałuże i błoto. Przypomniałem także, że od kilku lat mieszkańcy Naszej miejscowości wielokrotnie zwracali się do gminy Myślenice w tej sprawie. Zaproponowałem aby w związku z ogromnymi problemami finansowymi z jakimi obecnie zmaga się gmina Myślenice, a co za tym idzie ograniczonymi środkami na inwestycje, prace na cmentarzu wykonać w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonać na głównych alejkach cmentarza obrzeża i nawierzchnię z tłucznia, natomiast w drugim etapie położyć kostkę brukową. Taki podział prac pozwoli nawet przy ograniczonych środkach finansowych na szybką interwencję w tej sprawie. Poinformowałem także, iż mieszkańcy Naszej miejscowości zaniepokojeni pogarszającym się stanem cmentarza zadeklarowali pomoc w jego remoncie przy zapewnieniu wszystkich niezbędnych materiałów przez Gminę, co pozwoliłoby na kolejne ograniczenie kosztów tej inwestycji. W tym miejscu pragnę poinformować, iż kilkunastu mieszkańców Naszej miejscowości wraz z Sołtysem Krzyszkowic zadeklarowało, pomoc przy planowanych pracach. Poprosiłem także o interwencje w sprawie ogrodzenia cmentarza, które od dłuższego czasu znajduje się w katastrofalnym stanie (w załączeniu treść wniosku) . Na koniec zwróciłem się z prośbą o jak najszybsze załatanie dziur na terenie Naszej miejscowości.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »