Odpowiedź na interpelacje z dnia 19.12.2014r.
26.01.2015.

Burmistrz MiG Myślenice pismem z dnia 31.12.2014r., w odpowiedzi na postawione przeze mnie pytanie w sprawie braku rozesłania za pomocą systemu SiSM (gdzie komunikaty rozsyłane są smsem) do mieszkańców Gminy w dniu 12.12.2014r. ostrzeżenia o silnym wietrze poinformował, iż zagrożenie w tym dniu zostało określone na 1 stopień według 3 stopniowej skali zagrożenia, gdzie 1 stopień oznacza najmniejsze zagrożenie, z prawdopodobieństwem wystąpienia 90%. Jak czytamy w ww. piśmie dopiero przy 3 stopniu zagrożenia informacja przekazywana jest do mieszkańców za pomocą działającego w Naszej Gminie systemu SiSMS!!

W załączeniu pełna treść odpowiedzi w tej sprawie.

W odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące wiat przystankowych w Krzyszkowicach otrzymałem w dniu 19.01.2015r. niezwykle lakoniczną informację, iż projekt przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nie obejmował lokalizacji wiaty przystankowej w miejscu, w którym była wcześniej zamontowana! Nie zważając jednak na treść udzielonej mi odpowiedzi w tej sprawie, podjąłem rozmowy z pracownikami Urzędu MiG Myślenice w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Po wstępnych rozmowach zostałem zapewniony, iż Gmina będzie dążyła do rozwiązania powstałego problemu. Jeśli chodzi o wiatę przystankową na „Pętli” to zostanie ona zamontowana w sezonie wiosennym tego roku jeśli Gmina będzie dysponowała środkami finansowymi na realizację! 

W załączeniu treść odpowiedzi w tej sprawie.

Pragnę zapewnić wszystkich mieszkańców Naszej miejscowości, iż z uwagą będę śledził działania Gminy w powyższych sprawach.