Nowy zarząd OSP Krzyszkowice
16.03.2014.


Prezes:
Andrzej Grzybek
Z-ca prezesa: Zygmunt Pitala
Naczelnik Ryszard Solawa
Z-ca naczelnika: Paweł Sroka
Skarbnik: Tadeusz Burda
Sekretarz: Mateusz Markiewicz
Gospodarz: Jerzy Sala

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Jerzy Muniak
Sekretarz: Tadeusz Turcza
Członek: Tomasz Zawiski