Pomoc w Duszpasterstwie
22.02.2014.

Ks. Piotr Przybył - Kapłan Diecezji Kaliskiej