Pomoc w Duszpasterstwie
22.02.2014.
Ks.mgr Marcin Borowicz - wikariusz od 1.01.2023