Komunikat 17.07.2012
17.07.2012.

Do dnia 24 lipca 2012 r. w pok. 22 Wydziału Geodezji Starostawa Powiatowego w My¶lenicach ul. Słowackiego 36 w godz. 8.00 do 15.30 wyłożony będzie operat opisowo-kartograficzny dla obrębu Krzyszkowice.
Osoby zainteresowane mog± sprawdzić zaktualizowan± dokumentację geodezyjn± gruntów i wnosić ewentualne uwagi.
Sołtys Krzyszkowic