Adamski Kazimierz
10.12.2007.

Kazimierz Adamski
należy do grona artystów średniego pokolenia, zajmuje się rzeźbą, medalierstwem, rysunkiem, konserwacją rzeźby. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1988 - 1993 w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Niemal od samego początku, udało mu się zdobyć znaczącą pozycję w rzeźbiarskim środowisku artystycznym Krakowa.
W 1993 wygrał konkurs na projekt medalu CRACOVIAE MERENTI, uchwalony przez Radę Miasta Krakowa jako niezwykle rzadkie odznaczenie przyznawane za wybitne zasługi dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, złote medale otrzymali: Jan Paweł II, Uniwersytet Jagielloński, Biskupstwo Krakowskie.

Kierunek i działania, które wyznaczył sobie w pracy Adamski, uczyniły go w istocie kreatorem zjawisk na trwałe osadzonych w klimacie miasta.
Sztuka medalierska, której się poświęca wymaga od niego nieprzeciętnego warsztatu manualnego, pewnej ręki przy pracy z rysunkiem i później z reliefem, ale nade wszystko pomysłu artystycznego. W twórczości Adamskiego, zarówno w wątkach treściowych jak i formalnych tkwi głęboki szacunek dla tradycji. Budując swój warsztat medaliera nie odcina się on od korzeni dawnej sztuki. Dobrze rozumie wyjątkowość Krakowa i jego "genius loci", dlatego być może głównymi mecenasami jego dzieł pozostają przede wszystkim przedstawiciele instytucji publicznych: Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Gazety Krakowskiej, Polskich Linii Lotniczych LOT, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Metalodlewu S.A. w Krakowie.
W 1997 Adamski otrzymał I nagrodę w konkursie na projekt statuetki MECENAS KULTURY KRAKOWA, przyznawanej dla osób i firm wspierających kulturę Krakowa. Rzeźby, medale, statuetki wykonane w ostatnich kilkudziesięciu latach prezentowane są po raz pierwszy na indywidualnej wystawie. Adamski zdążył do tego czasu wypracować swój własny styl i artystyczny sukces. Talent i ciężka praca oraz uznanie dla sztuki, nie zawsze jednak przekładały się na sukces zawodowy i finansowy. Jego życiowe fascynacje i sympatie pulsujące w prezentowanych kompozycjach, z pewnością jednak przysparzają artystycznej sławy miastu i jego mieszkańcom.[...więcej informacji na stronie artysty...]