Konkurs
09.11.2007.

REGULAMIN KONKURSU
Co tydzień na naszej stronie będzie pojawiało się pytanie dotyczące zagadnień religijnych. Odpowiedz na kartkach wraz z imieniem i nazwiskiem proszę wrzucać do skrzynki umieszczonej w Kościele. Autor każdej poprawnej odpowiedzi będzie mógł uzyskać 1 punkt. Zakończenie konkursu w styczniu. Wygra ta osoba, która zdobędzie największą ilość punktów.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE DO WYGRANIA CENNE NAGRODY!!!


 

lp Nazwisko i Imię Pyt.1 Pyt.2 Pyt.3 Pyt.4 Pyt.5 Pyt.6 Pyt.7 Pyt.8 Pyt.9 Suma
1 Sikora Justyna 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
2 Żołnierczyk Angelika 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
3 Żołnierczyk Karolina 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
4 Żołnierczyk Marianna 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
5 Motyka Anna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
6 Pachacz Tomasz 1   1 2 1 1   1 1 8
7 Paryła Paulina     1   1 1 1 1 1 6
8 Sałach Justyna 1 1 1 1 1 1       6
9 Solawa Katarzyna   1 1   1 1 1   1 6
10 Paryla Jakub         1 1 1 1 1 5
11 Solawa Marcin     1   1 1 1   1 5
12 Serafin Albert 1     1 1         3
13 Grabowska  Małgorzata 1 1               2
14 Chrzanowska Magdalena     1             1

 

PYTANIE 9

*** Odpowiedzi na to pytanie można udzielać do poniedziałku 28.01.2008***

W którym wieku pojawił sie konfesjonał?
 
Konfesjonał pojawił sie w Kościele w XIII w.

Prawidłowych odpowiedzi udzielili: Anna Motyka, Karolina Żołnierczyk, Marianna Żołnierczyk, Jakub Paryła, Marcin Solawa, Katarzyna Solawa, Paulina Paryła, Justyna Sikora, Angelika Żołnierczyk, Tomasz Pachacz

 
PYTANIE 8

*** Odpowiedzi na to pytanie można udzielać do poniedziałku 14.01.2008***

Proszę wymień podróże św. Pawła (ile ich było, jakie miasta obejmowały i jak długo trwały)?
 
Podróże św. Pawła:
Pierwsza podróż misyjna: 45-49- Cypr, środkowa część Azji, Antiochia Pizdyjska.
Druga podróż misyjna: 50-52 - Macedonia, Filipia, Tesaloniki, Ateny, Korynt.
Trzecia podróż misyjna: 53-58 - Efez, Grecja, Antiochia Syryjska, Macedonia, Jerozolima, Cezarea, Kreta, Rzym.

Prawidłowych odpowiedzi udzielili: Jakub Paryła, Paulina Paryła, Tomasz Pachacz, Anna Motyka, Justyna Sikora, Karolina Żołnierczyk, Angelika Żołnierczyk, Marianna Żołnierczyk.

PYTANIE 7

*** Odpowiedzi na to pytanie można udzielać do poniedziałku 31.12.2007***

Jakie trzy tzw. "znaki mesjańskie" miały miejsce podczas chrztu Pana Jezusa?
 
1. otwarcie się nieba
2. zstąpienie Ducha Świętego ( w postaci gołębicy)
3. głos z nieba ( Ten jest Mój Syn umiłowany w którym mam upodobanie)

Prawidłowych odpowiedzi udzielili: Motyka, Justyna Sikora, Katarzyna Solawa, Angelika Żołnierczyk, Marcin Solawa, Marianna Żołnierczyk, Karolina Żołnierczyk, Jakub Paryła, Paulina Paryła.


PYTANIE 6

*** Odpowiedzi na to pytanie można udzielać do poniedziałku 24.12.2007***

Proszę wymienić encykliki napisane przez papieża Benedykta XVI?

Encykliki napisane przez papieża Benedykta XVI:
Deus caritas est (o miłości).
Spe Salvi (o nadziei).


Prawidłowych odpowiedzi udzielili: Jakub Paryła, Justyna Sikora, Justyna Sałach, Anna Motyka, Angelika Żołnierczyk, Paulina Paryła, Marianna Żołnierczyk, Marcin Solawa, Tomasz Pachacz, Katarzyna Solawa, Karolina Żołnierczyk.


 

PYTANIE 5

*** Odpowiedzi na to pytanie można udzielać do poniedziałku 17.12.2007***

Kiedy rozpoczyna sie nowy rok liturgiczny?

Nowy rok liturgiczny rozpoczyna sie w pierwszą niedzielę adwentu.


Prawidłowych odpowiedzi udzielili: Jakub Paryła, Tomasz Pachacz, Anna Motyka, Justyna Sikora, Justyna Sałach, Albert Serafin, Katarzyna Solawa, Marcin Solawa, Karolina Żołnierczyk, Paulina Paryła, Angelika Żołnierczyk, Marianna ŻołnierczykPYTANIE 4

*** Odpowiedzi na to pytanie można udzielać do poniedziałku 10.12.2007***

Proszę podać daty powstania czterech ewangelii?

Daty powstania Ewangelli: Mateusza - 80-90 rok, Marka - 60-70 rok, Łukasza 80 rok, Jana 90-100 rok.


Ponieważ odpowiedź na to pytanie sprawiła Wam pewne trudności i nie zawsze była pełna, postanowiliśmy zróżnicować punktację w zależności od poprawności odpowiedzi i tak: DWA PUNKTY otrzymują Tomasz Pachacz, Karolina Żołnierczyk, Angelika Żołnierczyk, Marianna Żołnierczy i Justyna Sikora, JEDEN PUNKT otrzymują Justyna Sałach, Anna Motyka i Albert Serafin.


 

PYTANIE 3

*** Odpowiedzi na to pytanie można udzielać do poniedziałku 3.12.2007***
Za jakich papieży i w jakich latach odbywał się Sobór Watykański II?

Sobór Watykański II - otwarty 11 października 1962 przez papieża Jana XXIII, zakończony 8 grudnia 1965 przez papieża Pawła VI.

Prawidłowych odpowiedzi udzielili: Katarzyna Solawa, Paulina Paryła, Marcin Solawa, Karolina Żołnierczyk, Marianna Żołnierczyk, Magdalena Chrzanowska, Angelika Żołnierczyk, Tomasz Pachacz, Justyna Sikora, Anna Motyka, Sałach Justyna.


 

PYTANIE 2

*** Odpowiedzi na to pytanie można udzielać do poniedziałku 26.11.2007***
Prosze podać nazwę pierwszych (całościowych) przekładów Pisma Świętego na język grecki i łaciński?

PIERWSZY PRZEKŁAD PISMA ŚWIĘTEGO NA JĘZYK GRECKI TO SEPTUAGINTA (LXX), NATOMIAST NA JĘZYK ŁACIŃSKI TO WULGATA (WLG).


Prawidłowych odpowiedzi udzielili:
Justyna Sikora, Angelika Żołnierczyk, Marianna Żołnierczyk, Justyna Sałach, Katarzyna Solawa, Karolina Żołnierczyk, Anna Motyka, Małgorzata Grabowska.


 

PYTANIE 1

*** Odpowiedzi na to pytanie można udzielać do poniedziałku 19.11.2007***
Proszę wymienić biskupów, którzy pełnią posługę w Archidiecezji krakowskiej?

BISKUP DIECEZJALNY KS. KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ
ARCYBISKUP SENIOR Ks. KARDYNAŁ FRANCISZEK MACHARSKI
BISKUP POMOCNICZY JÓZEF GUZDEK
BISKUP POMOCNICZY JAN SZKODOŃ
BISKUP POMOCNICZY JAN ZAJĄC
BISKUP SENIOR ALBIN MAŁYSIAK


Prawidłowych odpowiedzi udzielili: Małgorzata Grabowska, Albert Serafin, Anna Motyka, Justyna Sikora, Angelika Żołnierczyk, Justyna Sałach, Marianna Żołnierczyk, Tomasz Pachacz, Karolina Żołnierczyk.