Inwestycje w roku 2009
03.01.2010.
W naszej parafii ten rok nie był zmarnowany. Najważniejsze inwestycje podane są w informatorze. Ale dziś w ostatnim roku podam więcej szczegółów.
INWESTYCJE:
1. Wymiana posadzki w zakrystii z betonowej na marmurową.
2. Na suficie kościoła o pow. ponad 200 m2 położona została gruba wełna mineralna. Ta izolacja ma pomóc w zminimalizowaniu ubytków ciepła z kościoła.
3. Zainstalowane zostało nowe ogrzewanie kościoła. Powietrze ogrzewa usytuowana pod dachem nagrzewnica o mocy 15kW. Dmuchawy tłoczą ciepłe powietrze na kościół otworami w suficie. Natomiast latem duszne powietrze zostaje wysysane z kościoła i wyprowadzane na zewnątrz poprzez wyjście w wieży sygnaturki.
4. W związku z ciągłą modernizacją urządzeń elektrycznych zaistniała potrzeba dokonania przeglądu całej instalacji elektrycznej i przy tej okazji uporządkowaliśmy instalację w zakrystii.
5. W marcu wymieniona została posadzka w prezbiterium kościoła. Prezbiterium jest najważniejszą częścią kościoła. Tutaj jest tabernakulum, ołtarz główny z obrazem Patronki kościoła, tu odbywają się wszystkie celebry. Przy tej okazji podniesiony został poziom ołtarza, aby wszyscy uczestnicy modlitewnych spotkań mieli lepszy kontakt wzrokowy z celebransem. Inaczej również zostało zaprojektowane wyjście z zakrystii.
 6. W czerwcu dotychczasowy ołtarz „twarzą do ludu” został zastąpiony nowym. Jest też nowy pulpit przy którym odprawia się liturgia słowa.
7. Dla jeszcze lepszej komunikacji między ołtarzem i całym kościołem zdecydowałem o modernizacji nagłośnienia przez zakup nowym mikrofonów, aktualizację wzmacniacza i zakup bezprzewodowego zestawu procesyjnego.
8. Po 11 latach przyszedł także czas na pełny przegląd naprawę i wymianę niektórych niewidocznych dla oka części w organach. Z tym wiąże się strojenie na nowo wszystkich głosów i piszczałek. Szczegóły podawałem w trakcie prac.
9. Na odpust zakupiłem 2 mosiężne żyrandole. Odnowiony został zabytkowy żyrandol ze świecami.
10. Bardzo ważnym budynkiem w parafii jest PLEBANIA w której jest nie tylko mieszkanie proboszcza, ale biuro parafialne w którym załatwiane są przeróżne sprawy i wydawane różne dokumenty. Na święta Wielkanocne założona została nowa, stylowa, kuta metalowa furtka.
11. Budynek parafialny ma 3 części. Plebania, salka katechetyczna z osobnym wejściem i toaletami, oraz mieszkanie dla drugiego księdza. Wszystkie te pomieszczenia są ogrzewane przez jeden piec gazowy umieszczony w piwnicy plebanii. Po 16 latach intensywnego eksploatowania nadeszła chwila wymiany pieca.
12. Przed wizytacją ks. kardynała malarze pomalowali hol wejściowy i odnowili 5 drewnianych drzwi. Zmieniony został system alarmowy na plebanii, w salce i garażu.
13. W salce trzeba było też wymienić nieszczelne okna i drzwi. Łącznie 21 okien i dwoje drzwi.
14. Bez wątpienia miejscem bardzo ważnym jest CMENTARZ. Spoczywają na nim najważniejsi ludzie dla historii parafii. Dla całej parafii takim miejscem na cmentarzu jest miejsce pochówku założyciela parafii i jego pierwszego proboszcza – ks. kan. Józefa Macaka. Zamówiona przez mnie firma kamieniarska rozebrała rozpadający się betonowy nagrobek, a wykonała nagrobek z granitu. Kilka miesięcy wcześniej firma konserwatorska odnowiła zabytkowy, kamienny krzyż. Na odbudowanie czeka grobowiec wielkiego kapłana rodaka ks. prof. Władysława Wichra i nagrobek księżnej Montleart.
15. Świadomi jesteśmy tego, że Bóg nam pobłogosławił, że nie szczędził nam swych łask. Wiemy przecież, że bez łaski Bożej nic zasługującego na życie wieczne uczynić nie możemy. Dlatego za wszystko, co Bóg dał będziemy dziękować śpiewając radośnie Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy…

NIEKTÓRE INWESTYCJE:


Izolacja poddasza w kościele, wentylacja i elektryczne ogrzewanie nadmuchowe.


LUTY: uporządkowanie, przegląd i w zakrystii wymiana instalacji elektrycznej.MARZEC: 27 marca zakończone zostały prace przy wymianie posadzki w prezbiterium . Wcześniej ułożono nową posadzkę w zakrystii.KWIECIEŃ: Nowa furtka do plebanii i salki.


Odnowienie przez konserwatorów kamiennego krzyża na grobie Ks. Macaka. Później firma kamieniarska zbudowała nagrobek z granitu.
Rozbiórka, remont i strojenie organów (20.04-15.05)
17 czerwca dotychczasowy ołtarz „soborowy” został zastąpiony ołtarzem w kolorze i ornamentyce nawiązującej do ołtarza głównego. Ołtarz i ambonkę wykonała pracownia stolarska „U Salezjan” w Oświęcimiu, według projektu architekta Bogusława Kulki.

LIPIEC: W pierwszych dniach lipca zostało zmodernizowane nagłośnienie w kościele: nowe mikrofony, poprawiony wzmacniacz i zakupiony bezprzewodowy zestaw procesyjny.


PAŹDZIERNIK: Nowy piec CO ogrzewający plebanię, salkę i wikarówkę.