Zebranie Rady Parafialnej 1997-01-26
26.01.1997.
Protokół z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej z dnia 26 stycznia 1997 roku.

Przebieg spotkania:
1. Modlitwa i opłatek.
2. Wręczenie świadectw przyjęcia do DRP.
3. Odczytanie statutu.
4. Wybór zarządu.
5. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom.
6. Ogrzewanie kościoła.
7. Wolne wnioski.
Ad.1.
Dnia 26.I.1997r. odbyło się pierwsze spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Spotkanie rozpoczął modlitwą ks. proboszcz Stanisław Kasela, po czym wszyscy połamali się opłatkami.

Ad.2.
Ks. proboszcz Stanisław Kasela wręczył każdemu członkowi świadectwo przyjęcia do Duszpasterskiej Rady Parafialnej.


        Basta Stanisław - dz. Od Sieprawia       Dyduła Czesław - dz.
Dyduła Władysław

         Fornalik Stanisław - dz.     Konarski Kazimierz

Ad.3.
Aby członkowie byli świadomi swoich praw i obowiązków ks. proboszcz Stanisław Kasela odczytał statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

Ad.4.

Po odczytaniu statutu nastąpił wybór zarządu:
• Przewodniczący Rady – Twardosz Justyna
• Zastępca Przewodniczącego – Zawiski Józef
• Sekretarz – Pasionek Małgorzata

Ad.5.
Rada ustaliła, aby pieniądze zebrane w akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” w wysokości 413zł. przeznaczyć na dożywianie dzieci w szkole. Pieniądze te otrzymała pani dyrektor Justyna Twardosz.

Ad.6.
Ks. proboszcz Stanisław Kasela przedstawił projekt ogrzewania elektrycznego nadmuchowego do kościoła. Ogrzewanie to wymaga sprawnie działającej instalacji elektrycznej. W tym celu należy dokonać przeglądu sieci elektrycznej, a w razie potrzeby wymienić.

Ad.7.
Jako wolny wniosek stwierdzono, że głównym powodem niskiej frekwencji dzieci na nabożeństwach są psy, które stanowią zagrożenie dla bezpiecznego przejścia.