Zebranie Rady Parafialnej 1999-09-25
25.09.1999.
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej w dniu 25-09-1999r.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy organizacyjne związane z nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
2. Remont dachu na kościele.
Ad.1 Nasza parafia przeżywać będzie nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w dniach 16 i 17 listopada. Obraz przejmować będziemy od Sieprawia i zostanie dowieziony do cmentarza. Z samochodu obraz odbierają strażacy, następnie ojcowie, a po nich matki i młodzież. Wystrój drogi należy podzielić na dzielnice – za to odpowiedzialni są p. Z. Galas i p. F. Poleszczuk. Przekazanie obrazu z Sieprawia do Krzyszkowic nastąpi 16 listopada ok. godz. 17.00, a więc o zmroku. W związku z tym zaproponowano, aby na całej długości trasy, którą będzie wieziony obraz, umieścić na słupach lampiony.

Ad.2 Na pismo wystosowane przez Radę Parafialną do konserwatora zabytków z dnia 22.08.1999r. nie było jeszcze odpowiedzi. Jeżeli remont dachu na Kościele nie zostanie rozpoczęty w tym roku to przepadnie 45.000-zł., przekazane z ochrony zabytków. Członkowie Rady Parafialnej p. M.Tondera, p. J.Twardosz, p.J.Worwa i p.S.Basta zobowiązali się, że pojadą osobiście do konserwatora zabytków.

Posiedzenie zakończono modlitwą.

Protokołowała
Małgorzata Pasionek