Zebranie Rady Parafialnej 2003-12-28
28.12.2003.
Protokół z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej z dnia 28 grudnia 2003r. pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Kaseli.

W dniu 28 XII 2003 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej. Rozpoczęto je modlitwą i życzeniami.
Głównym temat spotkania dotyczył jubileuszu ks. kardynała F. Macharskiego. Ks. proboszcz przedstawił zebranym życiorys Jubilata. Specjalne zaproszenie na mszę św. pod przewodnictwem ks. kardynała Franciszka Macharskiego otrzymali (na własną prośbę):
• p. Jan Worwa z żoną,
• p. Halina Kruk z mężem.

Na zaproszeniu widniał napis:
„Kościół Krakowski dziękuje za 25 lat biskupstwa i posługi Kardynała Franciszka Macharskiego na stolicy św. Stanisława.
W niedzielę 4 I 2004 r. o godz. 10:00 w Katedrze na Wawelu dostojny Jubilat, Metropolita Krakowski będzie przewodniczył Mszy św. celebrowanej z udziałem przedstawicieli całej Archidiecezji.”


Spotkanie zakończono modlitwą.
Protokołowała:
Małgorzata Pasionek