Życzenia WIELKANOC 2022
16.04.2022.

WIELKANOC  2022

 

        POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA !

 

 

    Do zalęknionych, ukry­wających się w Wieczerniku Apostołów przyszedł Chrystus Zmartwychwstały i rzekł do nich: Pokój Wam! Z tym samym wielka­nocnym orędziem przychodzi dziś do współczesnego świata, który tak bardzo potrzebuje pokoju. Otwórzmy się na przychodzącego do nas Chrystusa. Niech nasze serca staną się wieczernikami, do któ­rych
On przychodzi, pomimo drzwi zamkniętych. Tylko On przynosi nam prawdziwą nadzieję, radość i pokój.

    Módlmy się o dar pokoju oraz wzajemnego przebaczenia i pojedna­nia między ludźmi, bo prawdziwy pokój rodzi się najpierw w sercu każdego człowieka. Wraz ze świętym Franciszkiem z Asyżu prośmy,
aby Zmartwychwstały Pan uczynił nas narzędziami swojego pokoju, niosącymi miłość, radość, światło, nadzieję wszędzie tam, gdzie ich brak.

Z darem serdecznej i wdzięcznej modlitwy

 

                                                                    Ks. Jan Antoł