Zebranie Rady Parafialnej 2002-04-07
07.04.2002.
Protokół z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej w dniu 7 kwietnia 2002r.

7 kwietnia 2002 roku odbyło się wielkanocne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
W nawiązaniu do ustaleń z 6 stycznia bieżącego roku zwrócono uwagę na to, aby przy organizacji parafialnego zespołu śpiewaczego objąć głównie dzieci z kl. IV-V.
Następnie omówiono sprawy wymiany elewacji Kościoła, tj.
• przygotowanie szczegółowego kosztorysu,
• usunięcie i utylizację szkodliwego eternitu,
• pokrycie ścian deskami.

Ponadto ustalono, że:
• p. Konarski wykona nowe zadaszenie studni przy Kościele,
• p. Worwa wykona nowy stolik na prasę, rozprowadzaną przez ministrantów,
• sprzątanie Kościoła przeniesione zostanie z soboty na poniedziałek, aby w ciągu całego tygodnia było czysto w kościele. Natomiast ubieranie ołtarzy kwiatami będzie odbywać się jak dotąd w sobotę.

W odpowiedzi na pytanie p. Poleszczuka o krzyż, ks. proboszcz Stanisław Kasela poinformował obecnych, że po odremontowaniu ze środków marszałka małopolskiego w wysokości 30 tys. złotych znajduje się na wystawie zabytków w Muzeum w Krakowie. Po zakończeniu wystawy krzyż zostanie umieszczony w Kościele.
protokołowała:
Justyna Twardosz