Wybory do Parlamentu Europejskiego w niedzielę 26 maja
24.05.2019.
Europosłów będziemy wybierać z 9 komitetów, na których znajduje się 89 kandydatów. W Krzyszkowicach wybory odbęd± się w szkole podstawowej w dniu  26 maja,  lokal wyborczy otwarty będzie w godz. 7 - 21. Aby oddać głos należy mieć ze sob± dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty lub paszport. Warunkiem udziału w głosowaniu jest ukończenie 18 roku życia. Należy postawić znak „X” tylko przy jednym nazwisku. Wszystkich serdecznie zapraszam.
 
Andrzej Grzybek
Radny RM w My¶lenicach