KOLEJNA INTERPELACJA W SPRAWIE REMONTU DROGI GMINNEJ K540269 "OBWODNICA"
10.12.2017.
 Na ostatniej sesji zwróciłem się z kolejną interpelacją w sprawie wykonania remontu drogi nr K540269 tzw. „obwodnica” w miejscowości Krzyszkowice. Przypomnę, że w dniu 9 marca 2017 r. złożyłem już interpelację w tej sprawie jednak do dzisiejszego dnia nie otrzymałem pisemnej odpowiedzi w tym temacie mimo, że zgodnie z §52 Statutu Gminy odpowiedź na interpelację powinna być udzielona w terminie do 21 dni! Brak odpowiedzi w tak istotnej dla mieszkańców sprawie jest dla mnie zupełnie niezrozumiały i może świadczyć o lekceważeniu mieszkańców i ich problemów. W związku z powyższym po raz kolejny złożyłem interpelację licząc na odpowiedź w terminie. Pragnę również przypomnieć, że zadanie to umieściłem jako pilne do realizacji we wniosku do budżetu na rok 2016, który złożyłem dnia 25.09.2015r. (w załączeniu interpelacja).

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny natomiast informacje z sesji w zakładce Rada Miejska.

Robert Marek Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach