ZNAMY WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA ZGŁOSZONE W TEGOROCZNYM BUDŻECIE OBYWATELSKIM!
08.10.2017.
Spośród 35 260 mieszkańców, którzy mogli wziąć udział w głosowaniu oddano w sumie 8 313 głosów. Każdy uprawniony do głosowania mógł oddać głos na zadanie ogólnomiejskie oraz na propozycję ze swojego miejsca zameldowania. Głosować można było zarówno drogą elektroniczną na specjalnej platformie do głosowania, jak również w wersji papierowej z wrzuceniem swojej karty do urny w wyznaczonych punktach na terenie całej Gminy. W sumie aż 3 377 osób zagłosowało przez internet, a 4 936 kart znalazło się w urnach.

W Krzyszkowicach zgłoszono 6 zadań. Najwięcej głosów uzyskało zadanie „Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od Plebanii w lewo, przez most i dalej” – 183 głosy. Gratuluję. Bez wątpienia inwestycja bardzo potrzebna, poprawiająca bezpieczeństwo. Dziękuje wszystkim, którzy brali udział w głosowaniu, jednak szczególne chciałbym podziękować za inicjatywę i zaangażowanie wszystkim mieszkańcom, którzy brali udział w przygotowaniu i zgłaszaniu zadań w Naszej miejscowości. Jeśli chodzi o zadanie ogólnomiejskie to zostały wybrane dwa zadania " Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice. Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci dwóch quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych oraz transportu quadów" - 2734 głosów oraz Boisko piłkarskie do gry Funinho - 2299. https://myslenice.budzet-obywatelski.org/wyniki
Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny.

Robert Marek Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach