Pielgrzymka strażaków do Łagiewnik 2016
02.11.2016.