Petycja w sprawie zamontowania lustra drogowego
02.10.2016.
Szanowni Państwo. Jak zapewne wiecie niemal od dwóch lat wraz z sołtysem i radą sołecką zabiegamy o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu przy wyjeździe od strony szkoły w Krzyszkowicach na drogę powiatową K1942. W tym czasie już wielokrotnie zarówno pisemnie jak i ustnie zwracaliśmy się z prośbą o interwencję w tej sprawie do starosty powiatu myślenickiego. Pomimo Naszych nieustannych starań do dzisiaj sprawa ta nie została pozytywnie rozpatrzona. Pragnę przypomnieć, iż 28.09.2015r., z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie ze starostą myślenickim Józefem Tomalem oraz W-ce starostą Tomaszem Susiem, w którym wzięli udział: Robert Pitala radny RM w Myślenicach, Władysław Dyduła sołtys Krzyszkowic, Waldemar Kleszcz Przewodniczący Rady Sołeckiej w Krzyszkowicach oraz Andrzej Grzybek Prezes OSP Krzyszkowice. Najważniejszym punktem tego spotkania była właśnie kwestia zamontowania lustra drogowego. Wtedy też złożyliśmy kolejną prośbę w tej sprawie (w załączeniu pismo). Jednocześnie należy podkreślić, iż Sołtys interweniował już kilka miesięcy wcześniej zgłaszając problem do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach. W odpowiedzi uzyskał informację, od Pana Jerzego Grabowskiego Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych, iż nie widzi potrzeby montażu lustra w podanej lokalizacji, a widoczność dla kierujących włączających się do ruchu w obrębie tego skrzyżowania jest bardzo dobra i przekracza w obu kierunkach 100m (w załączeniu odpowiedź ZDP). Absolutnie nie możemy się z tym zgodzić! Zamontowanie lustra drogowego w tym miejscu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Pojazdy poruszające się drogą powiatową od strony kościoła do momentu pojawienia się na moście położonym kilkanaście metrów od przedmiotowego skrzyżowania są zupełnie niewidoczne. Prowadzi to do bardzo niebezpiecznych sytuacji związanych z wymuszeniem pierwszeństwa, które w końcu mogą skończyć się tragicznie. Dlatego w imieniu mieszkańców Krzyszkowic przygotowałem petycję w tej sprawie, którą chciałbym złożyć na ręce Starosty z listą podpisów osób, które popierają pomysł zamontowania lustra drogowego w podanej lokalizacji (w załączeniu petycja).
Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych tym tematem do podpisywania się na liście pod petycją. Im będzie Nas więcej, tym Nasz głos będzie bardziej słyszalny! Podpisy w tej sprawie oprócz mnie będą także zbierać sołtys oraz członkowie rady sołeckiej. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które chciałyby poprzeć Naszą inicjatywę.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny natomiast informacje z sesji w zakładce Rada Miejska.

Robert Marek Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach