Pro¶ba
17.07.2016.
Koło Gospodyń zwraca się z pro¶b± o pomoc w wiciu wieńców na pogrzeb Magdy i Marzeny Chrzanowskich. Spotkanie w dniu 18.06 na strażnicy o godzinie 17.
Pro¶ba również do młodzieży o przyj¶cie na pogrzeb ubranych w stroje galowe z czerwon± róż± w klapie i w ręku.