Odpowiedż na interpelacje z dnia 29.01.2015r.
16.03.2015.
Burmistrz MiG Myślenice pismem z dnia 02.03.2015r., w odpowiedzi na postawione przeze mnie pytanie w sprawie budowy odcinków kanalizacji (sięgaczy) umożliwiających przyłączanie się nowo wybudowanych domów w Krzyszkowicach, położonych w znacznej odległości od głównej sieci kanalizacyjnej stwierdził, iż nie jest obowiązkiem Gminy wykonywać przyłącza do granic działki. Ponadto jak czytamy w ww. piśmie finansowanie takich inwestycji jest wręcz niedopuszczalne. Przyznam że z ogromnym zdumieniem czytałem odpowiedź na interpelacje w tej sprawie. Przytoczone w przedmiotowym piśmie argumenty są dla mnie niezrozumiałe, niejasne i budzą wątpliwość zwłaszcza w kontekście błędnie przytoczonego orzecznictwa. W mojej ocenie przywołany w piśmie wyrok WSA w żaden sposób nie jest kompatybilny z poruszoną przeze mnie sprawą. Wobec powyższego zwrócę się do Pana Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie niektórych treści zawartych w przedmiotowym piśmie.
W odpowiedzi na pozostałe postawione przeze mnie pytania dotyczące drogi w kierunku Polanki, Pan Burmistrz niestety nie udzielił konkretnych ani wiążących informacji.
W załączeniu pismo z odpowiedziami Burmistrza na postawione pytania.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach