Interpelacja/wnioski z dnia 29.01.2015
01.02.2015.
W dniu 29 stycznia 2015r., podczas V sesji Rady Miejskiej w Myślenicach zwróciłem się z pytaniem czy mieszkańcy nowo wybudowanych domów, które znajdują się w znacznej odległości od sieci kanalizacyjnej będą mogli liczyć na pomoc Gminy w przyłączaniu się do kanalizacji. Ponadto zwróciłem się z wnioskiem o wykonanie odwodnienia (rowu) na odcinku drogi gminnej w Krzyszkowicach, dzielnica „Pustać”, na odcinku ok. 100 m od Państwa Bentkowskich w kierunku Polanki. Wnioskowałem także o wykonanie odwodnienia dalszego ciągu tej samej drogi poprzez ułożenie ok. 50 mb korytek betonowych, na wysokości posesji Państwa Wróblewskich. Poruszyłem także kwestię naprawy tej drogi na na odcinku ok. 0,5 km od Państwa Wróblewskich w stronę Polanki, która została zniszczona podczas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

W załączeniu treść złożonej Interpelacji.
Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach