shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
SPROSTOWANIE Drukuj
10.10.2018.
W tekście z dnia 09.10.2018 roku autorstwa Radnego Roberta Pitali pojawiły się nieprawdziwe informacje, które należy sprostować:
  • Odnośnie tego, czy Burmistrz MiGM Myślenice może zwoływać zwołać zebranie wiejskie w Krzyszkowicach, odsyłam Pana Radnego do lektury statutu sołectwa (§ 7 ust. 1 pkt. 4 – zał. nr 10 do uchwały RM nr 36/V/2015 z dnia 29.01.2015 roku).
  • Ewentualne zwołanie zebrania wiejskiego nie było konsultowane z Radnym Pitalą. Konsultacje telefoniczne odbyły się wśród członków Rady Sołeckiej. Przypomnę w tym miejscu, iż Radny Rady Miejskiej - nie jest członkiem Rady Sołeckiej.
  • Poseł Jarosław Szlachetka nie został zaproszony na posiedzenie Rady Sołeckiej, które odbyło się w dniu 18.09.2018 roku ani prze zemnie, ani też przez Sołtysa. Pojawił się na nim z własnej inicjatywy.
  • O tym kto wywołał awanturę na przedmiotowym posiedzeniu RS oraz jak ona przebiegała najlepiej świadczy fakt, iż za skierowanie niewłaściwych słów pod moim adresem - to Pan Poseł musiał mnie przeprosić publicznie.

Waldemar Kleszcz
Przewodniczący Rady Sołeckiej
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »