shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
KOLEJNY PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE! Drukuj
21.05.2018.
KOLEJNY PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE!

Kierowałem się tradycją nie przepisami! Tak burmistrz Maciej Ostrowski tłumaczył podawanie nieprawdziwych informacji przy tworzeniu okręgów wyborczych! Szok?! Patrząc jak sprawowana jest obecnie władza w Myślenicach chyba jednak nie.. Efekt? oprócz bałaganu, zażenowania i utraty zaufania do władz gminy, kolejny podział na okręgi wyborcze przyjęty na ostatniej sesji 16 maja br. zaledwie 7 głosami radnych burmistrza! Klub radnych PiS podobnie jak w przypadku pierwszego podziału nie poparł takiego rozwiązania. Teraz całe miasto będzie jednym okręgiem wyborczym z 8 mandatami. Pozostałe miejscowości zostały podzielone tylko na 2 okręgi. Okręg nr III z 8 mandatami składa się aż z 12 miejscowości: Krzyszkowic, Osieczan, Poręby, Łęk, Buliny, Drogini, Zasani, Chełmu, Polanki, Trzemeśni, Zawady i Borzęty. Okręg nr II z 5 mandatami składa się tylko z 5 miejscowości Jawornika, Głogoczowa, Bęczarki, Bysiny i Jasienicy! (mapa z podziałem na okręgi).
Na dodatek mieszkańcom Chełmu burmistrz wyznaczył lokal do głosowania w Osieczanach! Cały ten bałagan jest efektem tego, że burmistrz Ostrowski przygotowując pierwszą uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w marcu br. świadomie podał nieprawdziwe informacje dotyczące liczby sołectw w gminie. W uchwale podano że jest 15 sołectw, a zgodnie ze statutem gminy jest ich 17 o czym burmistrz po 15 latach urzędowania powinien doskonale wiedzieć. W projekcie uchwały świadomie nie uwzględniono sołectw: Chełm i Bulina. W efekcie grupa mieszkańców widząc nieprawdziwe dane postanowiła zareagować i złożyć skargę do Komisarza Wyborczego. W odpowiedzi na skargę Komisarz stwierdził, że uchwała stworzoną przez burmistrza Ostrowskiego, a następnie przyjęta głosami jego radnych jest niezgodna z prawem! W uzasadnieniu do postanowienia Komisarz nie zostawił „suchej nitki” na tym co przygotował burmistrz „uchwalony podział, oparty na nieprawdziwych danych, nie jest zgodny z przepisami Kodeksu wyborczego” i dalej „Rada Miejska dokonując na wniosek Burmistrza podziału nie uwzględniła własnej uchwały dotyczącej podziału gminy na jednostki pomocnicze oraz danych i sytuacji własnej gminy, którymi są gospodarzami. Okoliczności podane przez Gminę w wyjaśnieniach, nie mają żadnego znaczenia dla tworzenia okręgów wyborczych i świadczą o nieznajomości prawa oraz zasad prawa wyborczego”.
Następnie Komisarz wezwał Radę do ponownego dokonania podziału na okręgi wyborcze zgodnie z prawem i wyznaczył termin do 18 maja (Postanowienie Komisarza). I tak Burmistrz na ostatniej sesji która odbyła się 16 maja br. tłumaczył, że podając nieprawdziwe dane w pierwszej uchwale kierował się tradycjami i zwyczajami a nie przepisami prawa! Cóż przy takim podejściu do sprawy włodarz naszej gminy nie powinien się dziwić ani skarżyć na to, że jest ciągle wzywany na przesłuchania czy rozprawy sądowe. Analizując jednak zaistniałą sytuację trzeba jasno stwierdzić, iż po raz kolejny burmistrz z grupą swoich radnych bezkrytyczne popierających jego działania dostała ostrzeżenie, że prawo należy przestrzegać i nie ma miejsca na łamanie czy omijanie przepisów. „Majstrowanie” przy okręgach wyborczych poprzez podawanie nieprawdziwych danych, żonglowanie liczbą mieszkańców i brak konsultacji społecznych skończyło się kompromitacją burmistrza Macieja Ostrowskiego, który taki podział stworzył.
Robert Marek Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »