shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Ogłoszenia
NABORY WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020 Drukuj
06.05.2017.
Stowarzyszenie LGD „Miedzy Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin Myślenice i Sułkowice ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

1. Podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu (premii) w wysokości 90 000 PLN.
Zakres tematyczny operacji: Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

2. Rozwijania działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji, do 70% kosztów kwalifikowalnych w wysokości: maksymalnie 150 000 PLN na rozwój przedsiębiorstwa i utworzenie jednego miejsca pracy.

3. Rozwijania działalności gospodarczej ukierunkowanych na innowacje. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji, do 70% kosztów kwalifikowalnych w wysokości: maksymalnie 200 000 PLN na operację innowacyjną związaną z utworzeniem jednego miejsca pracy.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 11-05-2017 do 25-05-2017
bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”, Myślenice, ul. Słowackiego 28,
od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00.


Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 12 274 00 65 w godz. od 8.00 do 15.00.

Robert Marek Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach