shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Rada Miejska
XXXVIII SESJA RADY MIASTA Drukuj
03.07.2017.
XXXVIII SESJA RM - DOTACJA DLA OSP KRZYSZKOWICE I ŚRODKI NA MONTAŻ PIŁKOCHYTÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Na ostatniej Sesji RM w Myślenicach 30 czerwca 2017r. pomimo nieobecności Burmistrza Ostrowskiego oraz dyr. Kęska radni podjęli szereg ważnych uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa (..), określenia przeznaczenia mienia gimnazjów włączonych do publicznych szkół podstawowych Gminy Myślenice, zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu. Rozpatrywano także kolejną uchwałę w sprawie skargi na działalność Burmistrza. Podobnie jak w poprzednich takich przypadkach tylko radni klubu PiS głosowali za uznaniem skargi mieszkańca za zasadną. Prawdę mówiąc po trzech latach kadencji Rady nie przypominam sobie ani jednej sytuacji, w której radni klubu M. Ostrowskiego uznaliby jakąkolwiek skargę mieszkańców za zasadną! W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla OSP z terenu Gminy Myślenice. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyszkowicach dostała 6 400 zł dofinansowania na zakup miernika jednogazowego oraz 2 radiotelefonów z zestawem podhełmowym. Drugą ważna uchwałą podjętą przez Radę była uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy w ramach której radni przyznali 14 588 zł Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach na montaż piłkochwytów na boisku przy szkole.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje można znaleźć w zakładce Radny.

Robert Marek Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach