shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Rada Miejska
Interpelacja w sprawie rzeki oraz budżet na 2017r. Drukuj
03.01.2017.
W połowie września zwróciłem się z prośbą o interwencję w sprawie wykonania umocnień na rzece „Głogoczówka” w Krzyszkowicach. W interpelacji zwracałem uwagę, że od kilku lat na odcinku rzeki w Naszej miejscowości nie były prowadzone żadne prace regulacyjne. Dlatego obecnie coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której po silnych opadach deszczu powstaje silny nurt, który niszczy zbocza rzeki wyrządzając często duże szkody w wielu gospodarstwach w Naszej miejscowości. Brak odpowiednich umocnień stanowi także duże zagrożenie dla infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, mostów i dróg. Taka sytuacja ma już miejsce przy oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach, gdzie doszło do podmycia i oberwania dużego fragmentu pobocza drogi gminnej (w załączeniu interpelacja).

Czytaj całość